shutterstock_184187375_e learning_smallבאמצעות מערכת חינמית זאת תוכלו ליצור שאלות רב ברירה, סקרים ועוד ולהפעיל אותם בזמן אמת באמצעות הטלפונים החכמים של הקהל.
אחד היתרונות הבולטים של המערכת הוא שהיא תומכת בעברית ומאוד פשוטה לתפעול.

רעיונות לשימוש במערכת

משחק היכרות: שאלות שהמשתתפים יענו עליהם בסקר (לדוגמה: בכמה מדינות בעולם ביקרת?)
שאלות הבנה: כדי לוודא שהמשתתפים מבינים את החומר, כדי לפתח דיון
משחק תחרותי: כחזרה על החומר, אפשר ליצור כמה שאלות רב ברירה ולגלות מי יודע לענות על יותר שאלות
ניתוח עמדות: כדי לזהות את התפלגות העמדות בקהל
איסוף משוב: אפשר לבקש מהמשתתפים לדרג חלקים או נושאים בהרצאה, כדי לקבל תמונה על מידת המעורבות שלכם

הפעלת הקהל בדרך חווייתית זאת תעשיר את הסדנא או את ההרצאה שלכם.

לצפייה במערכת