shutterstock_142653946_films_smallבאמצעות כלי זה, תוכלו לקחת סרטון מיוטיוב או לצלם סרטון משלכם ולהוסיף עליו שכבות מידע ושאלות בנקודות זמן שונות לבחירתכם.

אפשר להוסיף שאלות עם שדה תוכן חופשי, שאלות רב ברירה, תמונות, לערוך סקרים ועוד.

יתרונות השימוש בכלי

  • מאפשר לצופה להטמיע את הידע באופן אקטיבי
  • מעודד חשיבה מסדר גבוה, ניתוח של התכנים והבעת דעה
  • מאפשר חזרה על החומר
  • הכלי והוראות ההפעלה – בעברית
לצפייה בכלי