משחק אינטראקטיבי בתנ"ךמשחק מסלול אינטראקטיבי קבוצתי לחזרה על לימוד ספר שמואל.
במהלך המשחק, 3 קבוצות מתחרות זו בזו,
מי תגיע ראשונה לסוף המסלול.
כל קבוצה מיוצגת על ידי גמל.
ההתקדמות על גבי המסלול נעשית על ידי "הטלת" קובייה,
גרירת הגמל כמספר הצעדים שעליו מורה הקוביה,
ביצוע משימות ומענה על שאלות שקשורות לספר שמואל.

הלומדה משלבת למידה פרונטלית ומתוקשבת (Blended Learning), והיא מלווה בהנחיות מפורטות ליישום.
הלומדה פותחה על מחולל הלומדות מבית Storyline עבור המרכז לטכנולוגיה חינוכית והסתדרות המורים – הקרן לקידום מקצועי,
ביחד עם צוות מקרא במטח.

לצפייה בלומדה