tafkideyלומדה אינטראקטיבית שמזמינה את המשתמש להתנסות בתהליך עריכת אתר חדשות בדיוני בשם "כאן ועכשיו".

הלמידה מעוגנת בתוך מסגרת עלילתית, כדי להגביר את המוטיבציה ואת מעורבות המשתמש.
התהליך מלמד אודות תפקידי התקשורת במדינה דמוקרטית ואודות הדילמות הניצבות בפני עורך חדשות.

המטרות:

  • היכרות עם תפקידי התקשורת במדינה דמוקרטית
  • הבנת הזכויות שעליהן מושתתת התקשורת
  • התנסות בדילמות של עורכי חדשות

הלומדה נועדה ללמידה מעורבת – Blended Learning – והיא מלווה בהנחיות מפורטות ליישום מיטבי.
הלומדה פותחה על מחולל הלומדות מבית Storyline עבור המרכז לטכנולוגיה חינוכית והסתדרות המורים – הקרן לקידום מקצועי,
בשיתוף עם צוות אזרחות במטח.

לצפייה בלומדה