פעילות אינטראקטיבית בנושא יישוב סכסוכיםלומדה חווייתית להבנת הדרכים שבהן סכסוכים מסלימים.
הבנה טובה יותר של הגורמים להסלמת הסכסוך יכולה לעזור לנו לרדת מה"סולם",
לפני שהמצב יחמיר ונכעס מאוד.

המטרות:

  • להבין שסכסוך עלול להסלים.
  • להבין את הגורמים להסלמה.
  • לפתור סכסוכים בלי לפגוע מילולית או פיזית במישהו אחר.

מהלך הפעילות:

תחילה מוצג הכעס, שמוביל להסלמת הסכסוך, בעזרת סולם אינטראקטיבי,
וזאת כדי להראות שלרגש זה יש עוצמות שונות,
שהוא יכול להתגבר וגם להירגע.
בהמשך מופיפות כמה פעילויות לזיהוי ומיון מבעים הגורמים להסלמת הסכסוך.
הלומדה מסתיימת ביצירת קומיקס, שיתאר כיצד אפשר לנהל סכסוך בדרך אחרת.

הלומדה פותחה על פלטפורמת "אופק" של מטח.
העבודה בוצעה עבור מטח והסתדרות המורים – הקרן לקידום מקצועי.

לצפייה בלומדה