פעילות בנושא סובלנותהלומדה מציפה דעות קדומות שיש לנו על אנשים,
רק בשל השתייכותם לקבוצה מסוימת.
תהליך הלמידה מאפשר למשתמש לחוות
את השיפוטים שעולים מתוכו לגבי אנשים שונים,
שהוא כלל אינו מכיר כבני אדם.

הלומדה משלבת למידה פרונטלית ומתוקשבת (Blended Learning) והיא מלווה בהנחיות מפורטות ליישום אפקטיבי.
תחילה, המשתמש ממש "מדביק" סטיגמות לדמויות שונות.
לאחר מכן, הוא צופה בסרטון שמציג את הדמויות ומבין עד כמה הסטיגמות שהדביק הן שגויות.
בסוף המצגת מופיע משחק קבוצתי בשם "נפץ את הסטיגמה".
במשחק קלפים המציגים סטיגמות שונות.
בלחיצה על ערמת הקלפים נפתח קלף ומופעל שעון העצר.
עד שהשעון נעצר יש למצוא כמה שיותר דוגמאות אמיתיות שיסתרו את הסטיגמה.

הלומדה פותחה על מחולל הלומדות מבית Storyline עבור המרכז לטכנולוגיה חינוכית והסתדרות המורים – הקרן לקידום מקצועי,
בשיתוף עם צוות אזרחות במטח.

לצפייה בלומדה