פעילות בנושא צרכנות נבונהיחידה הוראה זאת פותחה עבור המועצה הישראלית לצרכנות בשיתוף עם משרד החינוך,
במטרה להכשיר את הדור הצעיר להשתלבות בחברה הישראלית באמצעות טיפוח התנהגות צרכנית נבונה.
היחידה משלבת בין שני עולמות תוכן: צרכנות ואזרחות, והיא פותחה בזיקה לתכנית הלימודים באזרחות.

היחידה מזמנת היכרות עם החוקים והתקנות,
המגִנים על הצרכן מפני בעלי העסקים.

היא מעודדת מודעות לאמצעים השונים שבעלי העסקים מפעילים כדי
ולשכנע אותנו לרכוש מוצרים או שירותים.

היא קוראת לתלמידים להגן על זכויותיהם הצרכניות
ולנקוט פעולות ממשיות כדי ליישם צרכנות נבונה.

לצפייה ביחידה